21
جولای

به کارگیری لنزهای مختلف

با بکارگیری لنزهای مخلتف میتوان عکس و فیلم های متفاوت و خاص را ثبت کرد…

مثلا لنز های واید یا فیش آی برای محیط های کوچک یا گرفتن عکس های با فضای باز و نشان دادن فضا مناسب است

و لنز های تله برای گرفتن عکس های بسته و نزدیک در فضای های با متراژ بیشتر