26
جولای

نگاهی به عکاسی مدرن

تصاویری که اگر چه حداقل عناصر در آن دیده می‌شود اما در عین حال همراه با محرک‌های بصری، تم رنگی و اشکال هندسی است که در اطرافش دیده است. در واقع می‌توان گفت در نگاه او یک جور بازسازی عناصر و اشکال ساختمانی و دیدگاهی نو آورانه به محیط پیرامونش وجود دارد. فونتانا نه تنها در این مجموعه بلکه در همه عکس‌هایش تلاش دارد چیزی را بیان کند که فرا‌تر از نگاه آدمی است. فرا‌تر از دیدن. او معتقد است عکاسی چیزی جز بیان اندیشه نیست و واقعیت تنها بهانه است همچون ماده اولیه تا تو با چشم ذهن آن را شکل دهی. مثل سنگ برای مجسمه. بی‌راه نگفته‌ایم که فونتانا همچون میکل آنژ، به چشم ذهن بیشتر اعتماد دارد. اضافات و چیز‌های غیر ضروری را در عکس‌هایش کنار می‌زند و آنچه که دلش می‌خواهد ببیند بیرون می‌کش